لیست آخرین خبرها

نمایشگاه دام و طیور و لبنیات

شرکت در نمایشگاه دام و طیور و لبنیات

نمایشگاه چاپ و بسته بندی

شرکت در نمایشگاه چاپ و بسته بندی 1392 ...

نمایشگاه Agro Food 20013

شرکت در نمایشگاه Agro Food 20013 ....

نمایشگاه Agro Food 20013

شرکت در نمایشگاه Agro Food 20013 ....

شرکت در نمایشگاه Agro Food 20013


  • آدرس : قائم شهر- کیلومتر 5 جاده کیاکلا-شهرک صنعتی سنگتاب پلاک 30
  • تلفن   3 - 3174001 - 0123
  • فکس  3174004 - 0123
  • info@mazandfill.com