لیست آخرین خبرها

نمایشگاه دام و طیور و لبنیات

شرکت در نمایشگاه دام و طیور و لبنیات

نمایشگاه چاپ و بسته بندی

شرکت در نمایشگاه چاپ و بسته بندی 1392 ...

نمایشگاه Agro Food 20013

شرکت در نمایشگاه Agro Food 20013 ....

نمایشگاه چاپ و بسته بندی

شرکت در نمایشگاه چاپ و بسته بندی 1392 ...

شرکت مازند فیل امسال نیز همانند سال های گذشته در این نمایشگاه حضور خواهد داشت


  • آدرس : قائم شهر- کیلومتر 5 جاده کیاکلا-شهرک صنعتی سنگتاب پلاک 30
  • تلفن   3 - 3174001 - 0123
  • فکس  3174004 - 0123
  • info@mazandfill.com